Articles

< กลับที่จอดรถ คือ หนึ่งในเรื่องชวนปวดหัวของชาวคอนโด หากคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบปัญหาที่จอดรถคอนโดไม่พอ ก่อนเลือกซื้อคอนโดพิจารณาปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับที่จอดรถก่อนจะซื้อคอนโด แต่ในปัจจุบันรู้หรือไม่ว่า มีแนวโน้มว่าคอนโดกลางเมือง อาจมีลดจำนวนที่จอดรถลง เนื่องมาจากราคาที่ดินนั้นค่อนข้างสูง และยิ่งเป็นคอนโดใจกลางเมือง จึงทำให้หลายๆ Developer แก้ไขปัญหาเหล่านี้

ด้วยการลดสัดส่วนที่จอดรถ เพื่อลดต้นทุนพร้อมกับราคาขายห้องชุด ด้วยปัจจัยราคาที่ดินที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆ ปี จึงมีส่วนทำให้บาง Developer แก้ปัญหาที่จอดไม่เพียงพอด้วยการใช้ ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ หรือ Auto Parking ในการตอบสนองต่อความต้องการที่จอดรถโดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่แนวสูงแทนแนวราบ เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ และรองรับจำนวนรถได้มากขึ้นเช่นเดียวกับทางโครงการ Craft Ploenchit  ใช้ระบบการจอดรถแบบ Automatic Parking ที่รองรับรถได้มากถึง 90% ที่จะช่วยลดปัญหาที่จอดไม่พ อและอำนวยความสะดวกผู้อาศัยได้อย่างทั่วถึง